Penny Allman-Payne från Australien, Fabiano Carnevale från Brasilien, Frank Habineza från Rwanda och Evelyne Huytebroeck från Belgien representerar alla gröna partier i sina hemländer. Nu deltar de i en välbesökt panel på temat ”Stepping up for the future” för att diskutera hur de gröna i världen kan bidra till att föra utvecklingen framåt. Nästan 2 000 deltagare är på plats på Global Greens kongress i Liverpool, men de skulle ha varit ännu fler.

– Många av de afrikanska delegaterna har blivit nekade visa och kan inte delta i mötet, berättar Frank Habineza.

Paneldeltagarna är eniga om att det är viktigt att möta gröna från andra delar av världen, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Enligt Frank Habineza har stödet från andra gröna partier varit ovärderligt i arbetet med att få den afrikanska gröna federationen att växa.

– Vi bildades 2010 i Uganda. Sedan dess har vi växt och har nu över 30 medlemsorganisationer. I några länder som Madagaskar och Senegal sitter vi i parlamentet men i många av våra länder har vi stora problem med korruption och att de som sitter vid makten inte respekterar demokratiska värderingar. Det är svårt för nya partier att slå sig fram. Men vi har haft mycket hjälp av bland annat den svenska gröna biståndsorganisationen Green Forum för att bygga upp vår organisation och nu har vi flera samarbetspartners som stöttar oss och hjälper oss att växa, säger Frank Habineza.

Fabiano Carnevale håller med om att man måste bygga broar mellan länder och skapa förutsättningar för gröna att växa i alla delar av världen.

– Det som enar oss är klimatförändringarna, vi kommer alla att påverkas av dem så vi behöver samarbeta, säger han.

Från vänster: Evelyn Huytebroeck, Frank Habineza, Keli Yen, Fabiano Carnevale och Penny Allman-Payne.
 

Evelyn Huytebroeck uttrycker oro för utvecklingen i Europa, där populistiska partier är på framfart och nationalismen växer. Brexit och Greklandskrisen visar att EU har brustit menar hon.

– Och när det gäller flyktingkrisen har vi inte lyckats komma upp med ett enda svar som visar på solidaritet. Vi gröna vill se ett solidariskt Europa. Det enda sättet att nå solidaritet är om vi inte stirrar oss blinda på det som händer här, vi måste ha solidaritet med länder utanför Europa också. Vi har många gemensamma utmaningar de kommande åren, inte minst när det gäller klimatkrisen. Vi har inte alltid samma politiska program och även om vi alla har våra egna utmaningar så strävar vi alla efter samma saker: solidaritet och en hållbar miljö, säger hon.

Vikten av att lyfta det gröna partier gör lokalt är något som Evelyn Huytebroeck poängterar. Klimatet är en prioritering för gröna i alla länder och på alla nivåer. Hon tar upp Miljöpartiets språkrör Isabella Lövins tal under kongressens invigning.

Evelyn Huytebroeck
 

– Hon talade om klimatet för att det är den stora frågan för oss gröna oavsett om vi är ministrar, EU-parlamentariker eller lokala företrädare. Vi kommer inte att vinna den gröna striden om vi inte slåss på alla nivåer, säger hon.

Penny Allman-Payne representerar Asia Pacific Federation. Precis som i Afrika har man problem med att få gröna partier att etablera sig i många länder inom federationen.

– Vi jobbar mycket med att stötta varandra. Australiens regering har ett politiskt utvecklingsprogram, vi använder vår del för att utveckla demokrati i andra länder. Vi åkte till exempel till Salomonöarna nyligen för att stötta de gröna där när de hade sin första kongress, berättar hon.

Följ kongressen live

 

Global Greens fjärde kongress pågår 30 mars till 2 april i Liverpool.

Flera delar av kongressen livesänds på Global Greens webb.

 

– Många tar demokrati för givet, men vi i Afrika kan inte göra det, Regeringarna här ser inte till att människor har rent vatten och mat. Andra politiska partier tänker på utbildning och andra frågor, men inte på de grundläggande behoven. Det leder till terrorism och inbördeskrig. Det finns så många saker att ta tag i, men det största problemet är bristen på demokrati. Det är roten till alla andra problem vi ser i Afrika, säger Frank Habineza.

Terrorism och populism skapar rädsla hos befolkningen även i Europa, menar Evelyn Huytebroeck. Och svaret på det är att länder sluter sig och nationalismen och individualismen växer sig allt starkare.

– Debatten om klimatet och miljön lyser med sin frånvaro. Som tur är har vi de gröna som kan komma med ett svar. Jag vill inte att vi ska vara pessimistiska. Vi ska visa att vi har lösningarna. Vi gröna partier tillsammans, säger hon.